قوانین و مقررات

کلیه حقوق این صفحه متعلق به اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان می باشد .

مسئولیت ثبت اطلاعات به عهده شخص می باشد . خواشمند است در هنگام پرداخت عضویت به گزینه های " تمدید عضویت " و یا " عضویت جدید " توجه فرمایید ، در صورت انتخاب گزینه نادرست مبلغ پرداخت شده استرداد نخواهد شد